Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum

 


 

 

Majątek Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku na dzień 31 grudnia 2019 roku
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość netto 
1. Środki trwałe 7348018,44 2949044,06 4398974,38
a) Grunty 301044,00 0,00 301044,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7000855,44 2935968,77 4064886,67
c) Urządzenia techniczne i maszyny 15439,00 8155,29 7283,71
d) Środki tranportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  30680,00 4920,00 25760,00
2. Pozostałe środki trwałe 180642,80 180642,80 0,00
3.  Wartości niematerialne i prawne 4474,47 4474,47 0,00
4. Zbiory biblioteczne 130824,04 130824,04 0,00
  RAZEM 7663959,75 3264985,37 4398974,38


Środki trwałe 3 139 623,41 zł
Środki trwałe w użytkowaniu 216 503,00 zł
Powierzchnia nieruchomości gruntowej 6896 m2
Powierzchnia terenów zielonych 3354 m2
Plac zabaw 870 m2
Bieżnia prosta 201 m2
Sale lekcyjne 756 m2
Sala informatyczna 43 m2
Sala gimnastyczna 648 m2
Sala gimnastyczna (mała) 43 m2
Biblioteka 74 m2
Kubatura szkoły 11707 m3
Powierzchnia kondygnacji (brutto) 3352 m2
Kubatura sali gimnastycznej 5945 m3
Powierzchnia całkowita sali gimnastycznej (z zapleczem) 777 m2

Stan na 1.09.2010r.


 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej prowadzonego w szkole - dodano: 29.11.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK - dodano: 23.11.2017


Data dodania: 2013-04-16 10:15:29
Autor: Julita BaranData dodania: 2010-12-01 21:24:41
Autor: Julita Baran


=====================================================================================


Data dodania: 2015-11-27 11:50:04
Autor: Joanna SobikData dodania: 2015-09-25 12:35:31
Autor: Joanna Sobik


Rok szkolny 2014/2015


Data dodania: 2013-08-28 15:25:44
Autor: Joanna Sobik


Rok szkolny 2013/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data dodania: 2015-09-29 22:23:23
Autor: Joanna Sobik


Rok szkolny 2015/2016

-----------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2016/2017


Data dodania: 2013-06-27 20:34:09
Autor: Julita BaranData dodania: 2014-06-27 16:02:58
Autor: Joanna SobikData dodania: 2015-06-11 15:16:27
Autor: Joanna SobikData dodania: 2014-06-27 16:05:46
Autor: Joanna SobikData dodania: 2014-05-16 15:25:02
Autor: Joanna SobikData dodania: 2010-12-08 21:05:35
Autor: Julita Baran*STOŁÓWKA SZKOLNA - Płatności za obiady

Prosimy dokonywać wpłat do 17-tego bieżącego miesiąca ( wrzesień i czerwiec do 10-tego). Kwotę każdorazowo należy uzgodnić z intendentką (nr tel. 32 4227239 w.34 lub 28).

Nr konta, na który można dokonywać wpłat: 81 1140 1179 0000 2227 5100 1002


Data dodania: 2014-03-11 20:12:33
Autor: Joanna SobikData dodania: 2013-04-16 10:24:52
Autor: Julita Baran


Rok szkolny 2012/2013


Data dodania: 2010-12-10 19:37:59
Autor: Julita Baran


Rok szkolny 2011/2012


Data dodania: 2010-12-01 20:25:37
Autor: Julita Baran


Redakcja serwisu:  mgr Julita Baran

Szkoła Podstawowa nr 35

e-mail: sp35@onet.eu


Data dodania: 2010-12-14 19:45:51
Autor: Julita Baran